Analyse av virksomhetens behov for kommunikasjonstjenester. Sette mål på hva bedriften ønsker å oppnå og hvilke resultater som forventes

Gjennom møter og spørsmål vil dette bli avdekket og det vil bli utarbeidet konkrete mål, tidsplan, rollefordeling og evt. gjennomført en analyse av gapet mellom behov og ønsker/preferanser. Til dette benytter vi velprøvde og effektive verktøy.

Utarbeide byråprofil/ kravspesifikasjon tilpasset virksomhetens behov

Byråvalg utarbeider en spesifikasjon over hvilke tjenester og krav som virksomheten har behov for og hvilke kunnskap og ressurser som byrået må inneha for å kunne tilfredsstille virksomhetens behov.

Ut i fra Byråvalgs database over byråer, selekteres det ut aktuelle byråer og utarbeidelse av short list med byråer som tilfredsstiller kravspesifikasjonen

Byråvalg har en byråbank med de aller fleste byråer med type byrå, størrelse, deres spesial-kompetanse, menneskelige ressurser, kunder, hvilke priser de har vunnet etc.

Briefing til byråene

Byråvalg vil utarbeide konkrete briefing til de aktuelle byråene hva gjelder omfanget av oppgaven, case som skal løses, behov for kompetanse, informasjon om prosessen og hvordan samarbeid som er ønskelig.

Presentasjoner og møter

Byråvalg administrerer presentasjonsmøtene og evaluerer alt skriftlig materiellet som er blitt levert i forkant. Utarbeidet et evalueringsskjema/scorecard som alle deltagerne fyller ut i presentasjonsmøte. Hvis nødvendig gjennomføres ytterligere avklaringer/ spørsmål til byråene.