For byråer


Byråvalg følger de aller fleste reklame, design og mediebyråene i Norge. Byråvalg har til hensikt å forenkle og profesjonalisere valget av byråer for kundene. For byråene er målet å by på en mer forutsigbar, transparent og mindre tidkrevende prosess. Vi anbefaler alle byråer å registrere seg – og å oppdatere opplysningene om seg selv på www.adstrument.com, som er en meget sterk ”byråbank”. En god registrering der vil øke sjansene for å bli invitert inn i enhver pitch.

Byråmegling

Byråmegling er fortsatt ukjent i Norge, men vanlig i utlandet. Det handler helt enkelt om å bistå kundene i å velge rett byrå til oppdragene, og å bistå dem i prosessen.

Byråvalg er eneste norske medlem av ANAC, organisasjonen for nordiske byråmeglere. Vi er også tilknyttet AdForum, som megler kontrakter for mer enn tre milliarder dollar årlig i hele verden.

Vår prosess

Det er alltid unntak og varianter, men kjernen i prosessen vi foreslår er slik

 • Kunden definerer behov og ønsker
 • Vi går kritisk gjennom dette, stiller kontrollspørsmål og lager et internt fremdriftsdokument. Her avklares ambisjonene med hva som er realistisk. Eventuelle krav defineres, for eksempel minimumsstørrelse på byråene, formalkrav, strategiske eller kreative evner, fokus på tildelte priser eller ikke, prosjektlederevne, språkbeherskelse osv.
 • Kravene måles opp mot de byråene vi følger. Utfra avtalte kriterier skiller vi ut et mindre antall, som presenteres kunden. I diaolog med kunden elimineres ytterligere antall byråer. Ofte sitter vi igjen med 10 eller færre. Byråene gis 7 dager til å besvare en del spørmål, indelt i en formell del og en strategisk del. Det gis maks to sider til å svare. Den formelle delen handler om å bekrefte ulike formalia om selskaper, avdekke eventuelle interessekonflikter, og en nærmere beskrivelse av den ønskede kompetansen. Den strategiske er gjerne en kort utfordring på å definere kundens potensiale.
 • Besvarelsene fører til at 5 byråer inviteres til kjemimøter. Dette er møter på 45 minutter hvor man blir bedre kjent, og går gjennom besvarelsen.
 • Etter kjemimøtet, inviteres 3 til alle 5 til å delta i selve byråkonkurransen.
 • Byråkonkurransene kan være ganske ulike – i omfang og kompleksitet. Vi anbefaler enkle og konkrete utfordringer med en viss honorering, men her er det mange variasjoner. Som regel gis det en del fortrolig innsikt – og fire ukers arbeidstid. En workshop med hvert av byråene anbefales fra vår side.
 • Det er store variasjoner i formalkravene underveis i prosessene. Internasjonale og store kunder har ofte innkjøpsavdelinger/procurement involvert enten tidlig eller sent i prosessen, og kravet til utfylling av excellark kan være tilstede. Vi kan love at vi bidrar til at det skal være minst mulig omfattende.

Vår rolle

Byråvalg er opptatt av jevn fremdrift, likebehandling og oppriktige tilbakemeldinger underveis til byråene som faller fra. Byråene kan være trygge på å få forutsigbare meldinger om hvordan prosessen skal foregå, og er garantert at de ikke kaster bort tiden ved at unødvendig mange byråer er invitert inn i finalen. Første besvarelse bør maksimalt kreve ett til to dagsverk; i finalen vet byrået at de konkurrerer med to til fire andre.

Byråvalg assisterer kundene med maler, modeller og evaluerings- og fremdriftsskjemaer. Vi foretar aldri valget. Vi gir ledende råd, særlig i starten, men i finalen er det kunden som fullt ut avgjør valg av byrå.

Råd til byråer

Byråer som faller ut har ofte dette til felles:

 • Manglende strategisk eller bransjemessig innsikt
 • Byrålederen presenterer teamet; teamet sier ikke noe – kunden tør ikke velge dem
 • Prosjektleder får ikke vist seg tilstrekkelig. Kundene er mye mer interessert i prosjektlederen enn denne eller byrået forstår
 • Teamet spriker. Nessekonger sloss om ord og ære – et dårlig signal for samarbeid
 • Pitchdokumentene er egentlig ikke særlig godt lest eller forstått.
 • For kule eller arrogante. Noen få byråer har fått så mange priser og tildelinger at kundene er heldige som får arbeide med dem. Proffe kunder vil ikke ha slike byråer.

Byråer som går til finalen har ofte dette til felles:

 • God kjemi i teamet
 • Har gode, erfarne og trygge prosjektledere som snakker i pitchene
 • Har satt seg inn i kundens situasjon og demonstrerer det indirekte, uten å fortelle det
 • Våger å si at man ikke vet, men kan tillate seg å ha en mening
 • Våger å peke ut retninger uten å være ”høye og mørke”
 • Etterarbeid
 • I etterkant av en prosess har alle byråene som deltar mulighet til å få begrunnelse for hvorfor de eventuelt ikke nådde helt til topps. I mange sammenhenger ser vi at byråene ikke får vist seg fra sin beste side. Byråvalg tilbyr rådgivning til de som ønsker å forbedre sine prosesser mot innsalg.
Tilbake til Om Byråvalg