Tre nyttige faktorer i valget av drømmebyrå

Å velge byrå handler både om objektive og subjektive faktorer. Detaljert oversikt over bransjen, velprøvde utvelgelsesmetoder og velfungerende prosesser øker sannsynligheten for et vellykket valg.

 

Byråbank

Vi besitter oppdatert informasjon om alle relevante byråer, med nødvendig segmentering for ulike kundebehov. Dette er den faktabaserte inndelingen av byråer, med oversikt over profil, størrelse, kjente kunder, priser mv.

Dette er vesentlig tidsbesparende for enhver kunde.

 

Verktøy

Vi har en verktøypakke som gjør valget enklere. Ved å sette klare kriterier, skjer en utsiling fortløpende. Verktøypakken inneholder briefingstandarder, analysedokumenter, vurderingsskjemaer, scorecards og kontraktsformularer.

 

Prosesskunnskap

Vanskelige valg kan gjøres enklere og mer treffsikre, ved robuste måter å jobbe på. En oppdragsgiver kjenner seg selv best. Vår erfaring er imidlertid at eksterne rådgivere sørger for fremdrift og faglig begrunnede valg. Byråvalg bidrar til ledelse og organisering av prosessen, slik at tids- og ressursbruk blir optimal.

 

Bakgrunn for tjenesten – særlig for byråer

Byråvalg følger de aller fleste reklame, design og mediebyråene i Norge. Byråvalg har til hensikt å forenkle og profesjonalisere valget av byråer for kundene. For byråene er målet å by på en mer forutsigbar, transparent og mindre tidkrevende prosess. Vi anbefaler alle byråer å registrere seg – og å oppdatere opplysningene om seg selv på www.adstrument.com, som er en meget sterk ”byråbank”. En god registrering der vil øke sjansene for å bli invitert inn i enhver pitch.

Ønsker du å lese mer, trykk her