Research og valg av byrå


Grunnpakke 1

Behovsanalyse, byråprofil/kravspesifikasjon, utarbeidelse av ”short-list” med aktuelle byråer, utarbeidelse av brief, gjennomføring av presentasjonsmøter, evaluering og anbefaling.

Grunnpakke 2

Behovsanalyse, byråprofil/kravspesifikasjon, utarbeidelse av ”short-list”. Deler av prosessen og kvalitetssjekk av byråer, etc.

Mekling og forhandling av kontrakter

Consulting ovenfor annonsører og byråer

Diskusjonspartner og evaluering i forkant og etterkant av pitcher og anbudsrunder.
Annonsører - Workshop og analyse for å avklare behov for type byrå, styrke forståelsen mellom innkjøpsavdeling og markedsavdeling.
Byrå - Gi råd om forbedringspotensialet, sterke/ svake sider og en totalvurdering og kvalitativ gjennomgang.